top of page

Misyon & Vizyon

Misyon

  • Şirketin bünyesinde barındırdığı savunma sanayine yönelik ileri teknoloji bilgisini ve akademik tecrübesini sivil sektörlere uygulamak,

  • Sürekli gelişme ilkesini temel alan hedefler belirlemek,

  • Samimiyet, özveri ve dürüstlük ilkeleri ile çalışmaları gerçekleştirmek,

  • Faaliyet konularımızda hem yurtiçi hem de yurtdışı rakiplerimize göre avantaj sağlamaktır.


Vizyon

  • Ülkemizde ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan ekosistem izleme çalışmaları, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği, deniz tabanından geçirilen doğalgaz ve petrol boru hatlarının güvenliğinin sağlanması ve su altı arkeolojik çalışmalar gibi faaliyetlerde enerji ve zaman tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşüren kilit çözümler üretmek,

  • Mühendislik bilgisi ve sektörel deneyimlerimizle ileri teknolojilerin kullanıldığı otonom sistemler üzerine AR-GE ve proje geliştirme konularında hizmetler sunarak çözüm ortağı olmak,

  • Koordineli ekip çalışmaları ve sürekli gelişme anlayışıyla sektörde sarsılmaz bir memnuniyet ve güven ortamı oluşturmaktır.

Image by Valeriia Miller
bottom of page