top of page

Çevre Politikamız

  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak küresel çevreyi güvence altına almak,

  • Üretim ve tüketim faaliyetlerimizden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak için hedefler belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemleri ortaya koymak ve bu sayede faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen etkileri minimize etmek,

  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek vermek,

  • Çevre konusundaki tüm yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamaktır.

Professional Growth _edited.jpg
bottom of page